Du er her

november 2014

Spansk

Publisert: 11.11.2014

Elevene i fra 1. til 10. trinn har 2 timer spansk i uka.

Spansk

Når du bor her nede på Gran Canaria har du en kjempemulighet til å lære deg spansk!
Spansk i skolen er et artig og nyttig fag. Fra første dag lærer vi ting som vi har bruk for her nede på Gran Canaria. Vi lærer blant annet å gå på kafé og i butikken. Siden vi er i et spanskspråklig miljø, går gloseinnlæringa oftest lettere enn hjemme i Norge. Vi lærer også litt om den spanskspråklige verden utenom Gran Canaria.

Hvordan jobber vi?

Publisert: 11.11.2014

Hver uke utarbeides det en ukeplan hvor elvene og de foresatte får informasjon om hva vi skal jobbe med i perioden. De får vite hvilke tema og oppgaver vi skal jobbe med, og de får informasjon om datoer for ekskursjoner, prøver, innleveringsfrister o.l. I tillegg har lærerne regelmessige samtaler med den enkelte elev, og elevene får veiledning i det videre arbeidet i perioden. To ganger i året inviterer vi de foresatte til utviklingssamtale, der lærer, elev og foresatte er tilstede. Dette er en samtale om hvor eleven er i forhold til de målene som er satt, både faglig og sosialt.

Skattebestemmelser

Publisert: 06.11.2014
Kommentarer:

3.8. Lov og forskriftsendringer 

3.8.1. Utenlandsbeskatning –skatteplikt som bosatt i Norge 

Med virkning fra 1. januar 2004 gjelder nye regler for når og hvordan full skatteplikt som 
bosatt i Norge inntrer (skattemessig immigrasjon), samt når og hvordan skatteplikt som bosatt 
opphører (skattemessig emigrasjon). Nye regler medfører blant annet at det blir vanskeligere å 
avbryte skatteplikten til Norge etter norsk intern rett. I praksis vil dette medføre større behov 

Sider