Du er her

januar 2015

Fritak fra vurdering med karakter for elever med individuell læreplan

Publisert: 16.01.2015

 

Trykk her for å laste ned dette dokumentet

Fritak frå vurdering med karakter for elever med individuell opplæringsplan.

I forskrift til privatskolelova kan elever med individuell opplæringsplan fritas for vurdering med karakter etter følgende bestemmelse:

Ǥ 3-19.

Fritak frå vurdering med karakter for elevar med individuell opplæringsplan

Søknad om organisert studiearbeid for elever i videregående skole

Publisert: 15.01.2015

Trykk her for å laste ned dette dokumentet

 

Utdrag av forskrift til privatskoleloven: § 3-46. Føring av fråvær i vidaregåande opplæring

«…… elev krevje at følgjande fråvær ikkje blir ført på vitnemålet eller på kompetansebeviset dersom det kan dokumenterast at fråværet skyldast:»

Kryss av i riktig boks for din grunn

Historikk Elevtall

Publisert: 15.01.2015

DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA
    La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria
 Årstall                                1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Det første stiftelsesdokumentet

Publisert: 15.01.2015

Det første stiftelsesdokument fra 1986

Stiftelsen ble da registrert hos Fylkesmannen i Nord Trøndelag. Den er nå registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Statuttene er uforandret, og tilsvarende stiftelsesregistrering er også gjort i Spania (i provinsen Las Palmas) for La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canria.

Las Palmas

Publisert: 14.01.2015

Tur til Las Palmas

DNSGC arrangerer dagstur til hovedstaden Las Palmas hver høst som en del av skolens bli kjent-program. Enten på slutten av uke 34 (skolestart) eller senere, som en del av skolens sosiale plan nærmere jul.

 

Som hovedstad på Gran Canaria er Las Palmas sentrum for rettsapparatet, det norske konsulatet, sykehuset San José, La Protección de Menores (Barnevernstjenesten sentralt og Tingretten) og Policía Nacional.

 

Tenerife

Publisert: 13.01.2015

Tur til Tenerife

 

DNSGC bruker naboøya Tenerife som sted for ekskursjon på videregående trinn. VG1 o.e. VG3 pleier å reise i september (uke 39). Turen er en del av skolens psyko-sosiale arbeid og er med på å sveise elevgruppen sammen, gi felles erfaringer og bli bedre kjent.

 

Sider