Du er her

februar 2015

Inntaksreglement

Publisert: 13.02.2015

Inntaksreglement for Den Norske Skole Gran Canaria

Skoleåret 2021/2022 (Vedtatt i skolestyret 03.12.2020. Sak 15/2020)

Søkere fra hele Norge stiller likt ved inntak. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler (med unntak av de begrensninger forskrift til Friskolelova § 11-1 og § 11- 2 gir m.h.t. voksne søkere).