Du er her

februar 2015

Inntaksreglement

Publisert: 13.02.2015

Inntaksreglement for Den Norske Skole Gran Canaria

 

Skoleåret 2020/2021 (Vedtatt i skolestyret 30. januar 2020 Sak 6/2020) (revidert 02.06.2020)

Søkere fra hele Norge stiller likt ved inntak. Skolen er åpen for alle som fyller vilkårene for inntak i offentlige skoler (med unntak av de begrensninger forskrift til Friskolelova § 11-1 og § 11- 2 gir m.h.t. voksne søkere).