Du er her

april 2020

Til elever, foresatte og lærere

Publisert: 24.04.2020

Det er nå offentliggjort at den sivile unntakstilstanden fortsetter til 9. mai. Det vil si at fjernundervisning på Zoom for 1. – 7. trinn fortsetter som før. Fra 8. trinn til VG 3 hav ledelsen gitt lærerne litt større frihet når det gjelder bruk av verktøy. Det vil være fagets egenart som bestemmer hvilke verktøy som gir den beste undervisningen.

I våre ukentlige møter med lærerne får vi gode tilbakemeldinger på funksjonaliteten på disse, og vi er svært imponert over hvor raskt elevene og lærerne tilegner seg nye undervisningsformer og digital kunnskap.

Til Elever, foresatte og ansatte

Publisert: 14.04.2020

Vel overstått påske alle sammen! For de fleste ble dette en annerledes påske enn det vi er vant til, men vi håper allikevel at dere har fått en god start på «hverdagen» med hjemmeundervisning.Tilbakemeldingene fra lærerne er at både elever og foresatte er fleksible og løsningsorienterte. Det setter vi stor pris på!

Det er naturlig at elever, foresatte og ansatte føler på usikkerhet i denne situasjonen. Vi er optimistiske til snarlig oppstart av skolen og håper at vi får en fin avslutning av dette skoleåret