Du er her

Nyhetsarkiv

Ved ekstremvær

Publisert: 01.12.2014

Ved ekstremvær, har vi følgende rutiner:

De dagene det er mye nedbør og/eller mye vind, er det alltid spørsmål om å stenge skolen. Dette fordi noen lærere/elever har opplevd at det har skjedd før. Det er ikke hver enkelt skole som bestemmer dette, det gjør myndigheter som støtter seg til metrologene og lokalkunnskap. Vi informerer alle om når vi stenger.

Hvordan jobber vi på videregående?

Publisert: 14.11.2014
  • Opplegg for å bli kjent med hverandre ved skolestart og gjennom året
  • Foreldremøte
  • Fagdag m/klassetur, laboratorieforsøk, observasjoner, skøytedag med mer 
  • iSkole.net
  • Mest mulig jevn arbeidsbelastning gjennom skoleåret

Kart

Publisert: 13.11.2014

Forskningsrapport klima

Publisert: 13.11.2014

SAMMENDRAG AV FORSKNINGSRAPPORT OM KLIMAFORHOLD, SKREVET AV KJELL AAS OG TORE ANDERSEN

En hudleges anbefalinger

Publisert: 13.11.2014

Hudlegens anbefalinger av klimaet på Gran Canaria
Av hudlege Morten Sandberg

Hvorfor Gran Canaria?

Publisert: 13.11.2014

Den norske skolen på Gran Canaria kan gi deg og familien mulighet til et opphold i stabilt og varmt klima kombinert med et fullverdig skoletilbud.

Søknad om at fravær ikke føres på vitnemål, grunnskolen

Publisert: 13.11.2014

Last ned dokumentet

§ 3-40. Føring av fravær i grunnskolen

Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet, Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar.

Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet.

Søknad om permisjon fra undervisning

Publisert: 13.11.2014

Trykk her for å laste ned dette dokumentet

Søknad om permisjon fra undervisningen
 

§ 3-13 i privatskoleloven:

 

Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa


Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i intill to veker. Ved avgjerd etter førsengna gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans.

Sider