Du er her

Nyhetsarkiv

Datakontrakt

Publisert: 13.11.2014

Trykk her for å laste ned dette dokumentet

Informasjon om og regler for bruk av skolens IT-utstyr
Hver elev får tildelt eget område både på Fronter på skolens server. Disse områdene er elevene selv ansvarlig for. Brukernavn og passord er privat, og skal ikke gis videre til andre.

Eksamensinformasjon

Publisert: 12.11.2014

Vår skole har rett til å gjennomføre eksamen som er obligatoriske for den klassen man er elev i.

Spansk

Publisert: 11.11.2014

Elevene i fra 1. til 10. trinn har 2 timer spansk i uka.

Spansk

Når du bor her nede på Gran Canaria har du en kjempemulighet til å lære deg spansk!
Spansk i skolen er et artig og nyttig fag. Fra første dag lærer vi ting som vi har bruk for her nede på Gran Canaria. Vi lærer blant annet å gå på kafé og i butikken. Siden vi er i et spanskspråklig miljø, går gloseinnlæringa oftest lettere enn hjemme i Norge. Vi lærer også litt om den spanskspråklige verden utenom Gran Canaria.

Hvordan jobber vi?

Publisert: 11.11.2014

Hver uke utarbeides det en ukeplan hvor elvene og de foresatte får informasjon om hva vi skal jobbe med i perioden. De får vite hvilke tema og oppgaver vi skal jobbe med, og de får informasjon om datoer for ekskursjoner, prøver, innleveringsfrister o.l. I tillegg har lærerne regelmessige samtaler med den enkelte elev, og elevene får veiledning i det videre arbeidet i perioden. To ganger i året inviterer vi de foresatte til utviklingssamtale, der lærer, elev og foresatte er tilstede. Dette er en samtale om hvor eleven er i forhold til de målene som er satt, både faglig og sosialt.

Info til kontaktlærer

Publisert: 10.11.2014

22.01.2014

Last ned som PDF

Til kontaktlærere og faglærere for

Elev:                                                       Kl.:  

 

Hvorfor behandlingsreiser er viktig

Publisert: 10.11.2014

Den Norske Skole på Gran Canaria har ca. 200 elever, og ble startet for ca. 30 år siden. Skolen har elever fra 1.klasse - 3.videregående. I tillegg til dette har de også ett tilbud til behandlingsreiser. På behandlingsreiser er det ca. 180 elever gjennom hele året.

Sider