Du er her

Nyhetsarkiv

Historikk Elevtall

Publisert: 15.01.2015

DEN NORSKE SKOLE GRAN CANARIA
    La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canaria
 Årstall                                1974 1975 1976 1977 1978 1979 1980 1981 1982 1983 1984 1985 1986 1987 1988 1989 1990

Det første stiftelsesdokumentet

Publisert: 15.01.2015

Det første stiftelsesdokument fra 1986

Stiftelsen ble da registrert hos Fylkesmannen i Nord Trøndelag. Den er nå registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Statuttene er uforandret, og tilsvarende stiftelsesregistrering er også gjort i Spania (i provinsen Las Palmas) for La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canria.

Las Palmas

Publisert: 14.01.2015

Tur til Las Palmas

DNSGC arrangerer dagstur til hovedstaden Las Palmas hver høst som en del av skolens bli kjent-program. Enten på slutten av uke 34 (skolestart) eller senere, som en del av skolens sosiale plan nærmere jul.

 

Som hovedstad på Gran Canaria er Las Palmas sentrum for rettsapparatet, det norske konsulatet, sykehuset San José, La Protección de Menores (Barnevernstjenesten sentralt og Tingretten) og Policía Nacional.

 

Tenerife

Publisert: 13.01.2015

Tur til Tenerife

 

DNSGC bruker naboøya Tenerife som sted for ekskursjon på videregående trinn. VG1 o.e. VG3 pleier å reise i september (uke 39). Turen er en del av skolens psyko-sosiale arbeid og er med på å sveise elevgruppen sammen, gi felles erfaringer og bli bedre kjent.

 

Velkommen som elev

Ledige skoleplasser på videregående

Publisert: 05.01.2015

Vi jobber kontinuerlig med inntak av elever i disse dager. Vi har fortsatt noen skoleplasser på videregående skole. Vi nevner at det er veldig små grupper i alle realfag ved vår skole og vi har fortsatt små grupper i vg1 og vg2.

Ved ekstremvær

Publisert: 01.12.2014

Ved ekstremvær, har vi følgende rutiner:

De dagene det er mye nedbør og/eller mye vind, er det alltid spørsmål om å stenge skolen. Dette fordi noen lærere/elever har opplevd at det har skjedd før. Det er ikke hver enkelt skole som bestemmer dette, det gjør myndigheter som støtter seg til metrologene og lokalkunnskap. Vi informerer alle om når vi stenger.

Hvordan jobber vi på videregående?

Publisert: 14.11.2014
  • Opplegg for å bli kjent med hverandre ved skolestart og gjennom året
  • Foreldremøte
  • Fagdag m/klassetur, laboratorieforsøk, observasjoner, skøytedag med mer 
  • iSkole.net
  • Mest mulig jevn arbeidsbelastning gjennom skoleåret

Kart

Publisert: 13.11.2014

Sider