Du er her

Nyhetsarkiv

Forskningsrapport klima

Publisert: 13.11.2014

SAMMENDRAG AV FORSKNINGSRAPPORT OM KLIMAFORHOLD, SKREVET AV KJELL AAS OG TORE ANDERSEN

En hudleges anbefalinger

Publisert: 13.11.2014

Hudlegens anbefalinger av klimaet på Gran Canaria
Av hudlege Morten Sandberg

Hvorfor Gran Canaria?

Publisert: 13.11.2014

Den norske skolen på Gran Canaria kan gi deg og familien mulighet til et opphold i stabilt og varmt klima kombinert med et fullverdig skoletilbud.

Søknad om at fravær ikke føres på vitnemål, grunnskolen

Publisert: 13.11.2014

Last ned dokumentet

§ 3-40. Føring av fravær i grunnskolen

Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet, Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar.

Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet.

Søknad om permisjon fra undervisning

Publisert: 13.11.2014

Trykk her for å laste ned dette dokumentet

Søknad om permisjon fra undervisningen
 

§ 3-13 i privatskoleloven:

 

Permisjon frå den pliktige grunnskoleopplæringa


Når det er forsvarleg, kan skolen gi den enkelte eleven i grunnskolen permisjon i intill to veker. Ved avgjerd etter førsengna gjeld forvaltningsloven. Avgjerd om permisjon er enkeltvedtak, jf. Forvaltningsloven § 2. Departementet er klageinstans.

Datakontrakt

Publisert: 13.11.2014

Trykk her for å laste ned dette dokumentet

Informasjon om og regler for bruk av skolens IT-utstyr
Hver elev får tildelt eget område både på Fronter på skolens server. Disse områdene er elevene selv ansvarlig for. Brukernavn og passord er privat, og skal ikke gis videre til andre.

Eksamensinformasjon

Publisert: 12.11.2014

Vår skole har rett til å gjennomføre eksamen som er obligatoriske for den klassen man er elev i.

Sider