Du er her

Nyhetsarkiv

Tenerife

Publisert: 13.01.2015

Tur til Tenerife

 

DNSGC bruker naboøya Tenerife som sted for ekskursjon på videregående trinn. VG1 o.e. VG3 pleier å reise i september (uke 39). Turen er en del av skolens psyko-sosiale arbeid og er med på å sveise elevgruppen sammen, gi felles erfaringer og bli bedre kjent.

 

Velkommen som elev

Ledige skoleplasser på videregående

Publisert: 05.01.2015

Vi jobber kontinuerlig med inntak av elever i disse dager. Vi har fortsatt noen skoleplasser på videregående skole. Vi nevner at det er veldig små grupper i alle realfag ved vår skole og vi har fortsatt små grupper i vg1 og vg2.

Ved ekstremvær

Publisert: 01.12.2014

Ved ekstremvær, har vi følgende rutiner:

De dagene det er mye nedbør og/eller mye vind, er det alltid spørsmål om å stenge skolen. Dette fordi noen lærere/elever har opplevd at det har skjedd før. Det er ikke hver enkelt skole som bestemmer dette, det gjør myndigheter som støtter seg til metrologene og lokalkunnskap. Vi informerer alle om når vi stenger.

Hvordan jobber vi på videregående?

Publisert: 14.11.2014
  • Opplegg for å bli kjent med hverandre ved skolestart og gjennom året
  • Foreldremøte
  • Fagdag m/klassetur, laboratorieforsøk, observasjoner, skøytedag med mer 
  • iSkole.net
  • Mest mulig jevn arbeidsbelastning gjennom skoleåret

Kart

Publisert: 13.11.2014

Forskningsrapport klima

Publisert: 13.11.2014

SAMMENDRAG AV FORSKNINGSRAPPORT OM KLIMAFORHOLD, SKREVET AV KJELL AAS OG TORE ANDERSEN

En hudleges anbefalinger

Publisert: 13.11.2014

Hudlegens anbefalinger av klimaet på Gran Canaria
Av hudlege Morten Sandberg

Hvorfor Gran Canaria?

Publisert: 13.11.2014

Den norske skolen på Gran Canaria kan gi deg og familien mulighet til et opphold i stabilt og varmt klima kombinert med et fullverdig skoletilbud.

Søknad om at fravær ikke føres på vitnemål, grunnskolen

Publisert: 13.11.2014

Last ned dokumentet

§ 3-40. Føring av fravær i grunnskolen

Frå og med 8. årstrinnet skal alt fråvær førast på vitnemålet, Fråvær skal førast i dagar og enkelttimar. Enkelttimar kan ikkje konverterast til dagar.

Eleven eller foreldra kan krevje at årsaka til fråværet blir på eit vedlegg til vitnemålet. Dette gjeld berre når eleven har lagt fram dokumentasjon på årsaka til fråværet.

Sider