Du er her

Nyhetsarkiv

Info til kontaktlærer

Publisert: 10.11.2014

22.01.2014

Last ned som PDF

Til kontaktlærere og faglærere for

Elev:                                                       Kl.:  

 

Hvorfor behandlingsreiser er viktig

Publisert: 10.11.2014

Den Norske Skole på Gran Canaria har ca. 200 elever, og ble startet for ca. 30 år siden. Skolen har elever fra 1.klasse - 3.videregående. I tillegg til dette har de også ett tilbud til behandlingsreiser. På behandlingsreiser er det ca. 180 elever gjennom hele året.

Skattebestemmelser

Publisert: 06.11.2014
Kommentarer:

3.8. Lov og forskriftsendringer 

3.8.1. Utenlandsbeskatning –skatteplikt som bosatt i Norge 

Med virkning fra 1. januar 2004 gjelder nye regler for når og hvordan full skatteplikt som 
bosatt i Norge inntrer (skattemessig immigrasjon), samt når og hvordan skatteplikt som bosatt 
opphører (skattemessig emigrasjon). Nye regler medfører blant annet at det blir vanskeligere å 
avbryte skatteplikten til Norge etter norsk intern rett. I praksis vil dette medføre større behov 

En dysleksivennlig skole

Publisert: 06.11.2014

Den Norske Skole Gran Canaria, en dysleksivennlig.

 Vi ble i 2009 godkjent som en dysleksivennlig skole av foreningen «Dysleksi Norge».

Det stilles strenge krav til skolen for å oppnå og beholde denne tittelen.

Elever som strever med lesing- og skriving, har språkvansker og/eller matematikkvansker kan forvente at skolen:

Fokusbrev rusforebygging

Publisert: 06.11.2014

Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved Colegio 
Noruego
Den Norske Skolen på Gran Canaria
FOKUS PÅ RUSFOREBYGGING
Rusmisbruk er en av de store utfordringer mange av oss og våre barn sannsynligvis vil møte 
før eller senere. Det er en utfordring vi kjenner til fra Norge, og denne utfordringen blir ikke
mindre fordi vi velger å bo en periode her på Gran Canaria.
Tvert i mot er det ekstra viktig å være oppmerksom på denne problemstillingen her nede. 

Henting/bringing av barn

Publisert: 06.11.2014

Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved Colegio Noruego/Den Norske Skole Gran Canaria sikkerhet ved avsetting og henting av barn ved skolen FAU har fått flere tilbakemeldinger om at trafikksikkerheten ved avsetting og henting av barna ved skolen er for dårlig.

Spesielt ved henting virker det kaotisk, da det ikke er vakter / politi / sperring til stede. Vi er i dialog med skolen om mulighetene for å endre/forbedre rutinene i denne forbindelse. Inntil videre vil imidlertid dagens rutiner med avsetting og henting nede ved grusparkeringen gjelde.

Sider