Du er her

Nyhetsarkiv

Fokusbrev rusforebygging

Publisert: 06.11.2014

Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved Colegio 
Noruego
Den Norske Skolen på Gran Canaria
FOKUS PÅ RUSFOREBYGGING
Rusmisbruk er en av de store utfordringer mange av oss og våre barn sannsynligvis vil møte 
før eller senere. Det er en utfordring vi kjenner til fra Norge, og denne utfordringen blir ikke
mindre fordi vi velger å bo en periode her på Gran Canaria.
Tvert i mot er det ekstra viktig å være oppmerksom på denne problemstillingen her nede. 

Henting/bringing av barn

Publisert: 06.11.2014

Foreldrerådets Arbeidsutvalg (FAU) ved Colegio Noruego/Den Norske Skole Gran Canaria sikkerhet ved avsetting og henting av barn ved skolen FAU har fått flere tilbakemeldinger om at trafikksikkerheten ved avsetting og henting av barna ved skolen er for dårlig.

Spesielt ved henting virker det kaotisk, da det ikke er vakter / politi / sperring til stede. Vi er i dialog med skolen om mulighetene for å endre/forbedre rutinene i denne forbindelse. Inntil videre vil imidlertid dagens rutiner med avsetting og henting nede ved grusparkeringen gjelde.

Er du blitt medlem av FAU?

Publisert: 05.11.2014

Er du blitt medlem av FAU?

Scannet fra brosjyre fra Foreldreutvalget for grunnskolen.

Hva gjør Foreldrerådets arbeidsutvalg, hvorfor eksisterer det, og hvordan jobber det?

Dette må du vite: FAU er forkortelsen for Foreldrerådets arbeidsutvalg. Alle foreldre som har barn på skolen, er medlemmer av foreldrerådet. Foreldrerådet velger et arbeids-utvalg (FAU), og FAU fungerer som et styre for foreldrerådet.

Foreldre informasjon

Publisert: 05.11.2014

Foreldre Informasjon

Arbeidsutvalg i foreldreråd, FAU, har skrevet ned noen nyttige tanker og tips til nye foreldre:

Praktiske tips for foreldre

Publisert: 05.11.2014

Praktiske tips for foreldre

Nyttig informasjon basert på foreldreerfaringer

Fritidsaktiviteter for elever ved Colegio Noruego

Biologielever på tur

Skoletur for biologielevene

Publisert: 01.09.2014

Fredag 29.august var elevene i Biologi 2 på fagtur til Jardin Botanico, den botaniske hagen på Gran Canaria.

Sider