Anbefaling vedrørende vaksinasjon

Vaksinasjon

Informasjon om vaksinasjon

Av sykepleier Heidi Nilsen

Skolen tilbyr ikke vaksinasjon av elever. Det er heller ikke mulig å få tilbud om vaksinasjon med mindre foresatte/ eleven er med i Seguridad Social, det vil si spansk trygdeordning.

På samme måte som i Norge er barn med i landets vaksinasjonsprogram, men her er det kun fastleger som kan skrive ut resept på vaksiner. Det betyr i praksis ingen private legesentre.

Det anbefales derfor at pårørende selv sørger for vaksinasjon før avreise fra Norge, eller evt. i ferier for elever som  allerede er elev ved skolen.

Alle barn som er født i Norge, har tilbud om barnevaksinasjonsprogrammet.

Under tjenesten mine vaksiner på helsenorge.no har du mulighet til å skrive ut vaksinasjonskort på norsk og engelsk, eller sjekke vaksinasjonsstatus for deg selv og dine barn under 16 år.

Her finnes for øvrig mye annen nyttig informasjon vedrørende vaksinasjon.

https://helsenorge.no/vaksiner