Ny informasjon vedrørende allergi

Til elever, foresatte og ansatte ved skolen

Helsedirektoratet utarbeidet i 2017 nye retningslinjer, en anbefalt veileder for håndtering av nøtteallergi, og andre mulige allergener i skolen. Hovedregelen er at det ikke skal innføres forbud av visse matvarer i skolen, med mindre spesialist mener det er helt nødvendig. Vår skole implementerer de nye retningslinjene fra og med skoleåret 2018 - 2019.

Hittil har ikke skolene hatt klare retningslinjer eller anbefalinger å forholde seg til – og det har derfor oppstått svært ulik praksis.

Norges Astma- og Allergiforbund (NAAF) har vært med på å utforme de nye retningslinjene. De er basert på faglig konsensus fra et samlet fagmiljø, og på erfaringer fra praksis i kommune helsetjenesten.

Dette er helt i tråd med erfaringer som er gjort på området, der for eksempel foreldre har reagert på at alle elever skal holde seg unna nøtter på grunn av en elev. For elever som har andre typer matallergier kan nøtter være et verdifullt tilskudd til kosten.

Erfaringer som er gjort vedrørende forbud av visse matvarer, mener fagmiljøet har vært en for lettvint løsning. Forbudslinjen gir mer en falsk trygghet. Det er ikke mulig å helgardere seg mot hva alle elever har i matpakken i forhold til at alt er trygt å spise.

Foresatte oppfordres derfor av samme fagmiljø til å lære egne barn å håndtere sin allergi, og at hver enkelt skole tar sitt ansvar der det foreligger alvorlig allergi. Skolen må sette seg ordentlig inn den enkelte allergi, hva den går ut på, og vil da ha mulighet for å gi tidlig hjelp hvis uhellet er ute.

Foresatte må gi nødvendig informasjon så tidlig som mulig, gjerne før skolestart. Det må foreligge erklæring fra spesialist i allergi- og lungesykdommer.
Et godt samarbeid mellom hjem og skole er avgjørende for en trygg og smidig håndtering av allergi hos barn og ungdom i skolesammenheng.

Skolen vil sørge for konkrete tiltak dersom det er alvorlig allergi hos en elev. Opplæring av ansatte, også ved akutte alvorlige allergiske reaksjoner vil da bli ivaretatt.

Faglige anbefalte nasjonale retningslinjer for mat og måltider i skolen er:

«Matpakker, og mat som tilbys bør følge nasjonale faglige retningslinjer for mat og måltider i skolen.
Måltider som tilbys bør være ernæringsmessig fullverdige og bygge på Helsedirektoratets kostråd.
Det bør brukes brød- og kornprodukter med mye fiber og fullkorn og lite fett, sukker og salt.
Pålegg bør være variert og alltid inkludere kjøtt eller fiskepålegg og grønnsaker»

Vedlegg: Nasjonal faglig retningslinje for mat og måltider i skolen

Heidi Nilsen 30.04.2018