Du er her

Anbefaling vedrørende barne- og ungdomspsykiatri (BUP), og annen psykisk helsehjelp

Av sykepleier Heidi Nilsen

På Gran Canaria er tilbudet om psykisk helsehjelp for barn og unge svært redusert og annerledes sammenlignet med Norge.

Det finnes pr. i dag ingen skandinavisktalende psykolog eller psykiater med driftlisens her, kun spansk-  og engelsktalende.

Det anbefales derfor at foresatte på forhånd tar hensyn til dette dersom det er store psykiske helseutfordringer hos barnet/ ungdommen.