Psykisk helsehjelp

Anbefaling vedrørende barne- og ungdomspsykiatri (BUP), og annen psykisk helsehjelp

På Gran Canaria er tilbud om psykisk helsehjelp for barn og unge, svært redusert og annerledes sammenlignet med Norge.
Det finnes pr. i dag et snevert tilbud av skandinavisk talende helsepersonell med profesjon som psykolog eller psykiater.
I Las Palmas finnes det for øvrig to svensktalende psykiatre, en kvinne og en mann, med godkjent driftslisens her på GC.
Det anbefales derfor at foresatte på forhånd tar hensyn til dette dersom det er store psykiske helseutfordringer hos barnet eller ungdommen.

Heidi Nilsen