Ved ekstremvær

Ved ekstremvær, har vi følgende rutiner:

De dagene det er mye nedbør og/eller mye vind, er det alltid spørsmål om å stenge skolen. Dette fordi noen lærere/elever har opplevd at det har skjedd før. Det er ikke hver enkelt skole som bestemmer dette, det gjør myndigheter som støtter seg til metrologene og lokalkunnskap. Vi informerer alle om når vi stenger.

En del lærere og elever som har sitt første skoleår her, kan bli overrasket i møte med kraftig nedbør. Byggeskikk her på sørsiden av Gran Canaria er dessverre ikke som i Norge, der det regner mye og ofte. Det kan renne inn vann inn i noen klasserom, og bli dammer på gulvet. Dette oppleves som rart og usikkert for mange nye. Rektor, eller fungerende leder denne dagen, vil gi nødvendig informasjon til alle lærere og elever om hva som er status på situasjonen. Dersom det blir evakuering av skolen, varsler skolen alltid alle om dette via våre datasystemer (iSkole/hjemmesiden). I tillegg ringes det hjem til foresatte til alle på grunnskolen. På videregående skole vil alle spørres om de har hatt kontakt med foresatte før de kommer seg hjem. Det er foreldrenes/elevenes ansvar å informere skolen når de bytter nummer. Dersom vi ikke får kontakt med enkelte foreldre, blir de barna tatt hånd om av ansatte på skolen, på et sted skolen regner som trygt.