Du er her

cov

Informasjon ang Covid-19 per 03.09.20

skolehverdagen er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle bidrar i den felles dugnaden, og gjør en innsats for å følge rådene for smittevern.

På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

•vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
•bruk av munnbind – pålegg om at dette skal være på til enhver tid
•ha godt renhold •vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett, pult
•ha individuelt og personlig utstyr som KUN brukes av den enkelte elev
•være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer
•elevene skal være i «boble-grupper»
•holde god avstand til hverandre, 1.5 meters regel
•Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø.

Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Foresatte kan ikke bli med inn på skolen

Elevene komme inn porten og foresatte skal ikke blir med inn på skolen eller i klasserommet.

All kontakt med skolen fra foresatte, skal foregå via telefon og/eller e-post.

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen.

Alle må vaske hendene før de kommer på skolen og med en gang de kommer hjem.

Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da gjerne leke ute.

Det er et krav om å skulle begrense kontakt via elever. Måten skolen velger å gjøre dette på ser slik ut:

Begrense kontakt

Skolen skal deles i separate avdelinger, slik at man kan blokkere deler av elevene og ikke hele skolen ved smitte.

Det må være forskjellige tidspunkter for bruk av felles områder, ulikt friminutt og de skal være på et begrenset område.

Krav om Boble-gruppen (opp til 4. trinn). Vi kjører «Boble-grupper» på hele skolen.

Trinnene deles i «Boble-grupper"

Boble 1:
1.- 2. trinn i et klasserom
3. – 4. trinn i et klasserom
1. -4. trinn, felles lekeområde

Boble 2:
5-6. trinn i et klasserom
7. trinn i et klasserom
5-7.trinn, felles uteområde

Boble 3:
8.- 9. trinn i et klasserom
10. trinn i et klasserom
8. -10. trinn, felles uteområde

Boble 4:
VG 1-VG3 – felles uteområdet 

Ved fysisk oppmøte på skolen:
•Temperaturmåling ved inngangsport
•Elevene vil bli henvist til «sitt eget lekeområde»
•Elevene stiller seg opp på rekke foran sitt klasserom når det ringer inn
       - ingen elever skal inn i klasserommet før kontaktlærer
       - vaske / sprite hendene før de skal inn i klasserom
•Hilse i døra uten fysisk kontakt
•Vasking av pulter og annet når dagen er over:
- lærer sprayer på pultene
- gir elevene papir som de tørker med- tørker stolen med samme papiret
- lærer går rundt med søppelpose
- vask utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
- etter undervisningsøktene
- lærer skal vaske egen pult og stol, samt kontaktpunkter i klasserommet som bl.a. dørhåndtak også ved skifte av lærer.

Elevene må ha med:

- Matpakke, som må ligge i sekken
- vaske hendene grundig før de spiser, før de går ut
- Drikke-flasker ved «betalingskort» fra skolen, lærer gir elever vann fra eget kjøleskap i klasserom.

KUN lærer som har tilgang pga smittevern

NB! Det er ikke lov å ta med leker hjemmefra!.

Friminutt - Hver «boble-gruppe» har sitt eget uteområde de skal være på-«boble-gruppene» skal ikke blandes med tanke på smitte-«banen» vil bli delt på i løpet av uka i hver sin «boble-gruppe», de får hver sin dag.

Viktig at ikke elevene går rundt og tar på ting

Hvis elever ikke føler seg bra:Elever med luftveissykdommer, eller symptomer på dette, skal ikke møte på skolen.

Det er ekstra viktig at elevene holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie eller til de evt har fått en negativ test på Covid-19.

Hvis noen andre hjemme har luftveissykdommer, eller symptomer på dette, skal de ikke følge elevene til skolen.

Hvis noen andre hjemme har fått påvist Covid-19, skal elevene ikke på skolen, da er hele familien satt i karantene.

Hvis elever blir dårlig på skolen, skal vi ta kontakt med foresatte som må komme og hente eleven.

Det vil bli vurdert om barnet skal direkte til lege for å teste seg for Covid-19.

Vi har et eget rom hvor den syke blir henvist til og hvor sykepleier blir kontaktet og følger opp avtalene over.

Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.