COVID-19

COVID-19

Informasjon om Covid-19 pr. desember 2022

Det er for tiden ingen spesielle restriksjoner i skolen angående Covid. Det er likevel fremdeles slik at syke barn skal holde seg hjemme, og kan komme tilbake når de er feberfri/symptomfrie.  Skolen holder seg løpende oppdatert på informasjon fra de spanske myndighetene.

 

Informasjon ang Covid-19 per 03.09.20
Anbefalinger for de personer som er i Karantene- mistanke om eller påvist Covid-19
Infografia Cuarentena en casa

Informasjon ang Covid-19 per 03.09.20

skolehverdagen er vi ekstra nøye med å sikre godt smittevern. Dette avhenger av at vi alle bidrar i den felles dugnaden, og gjør en innsats for å følge rådene for smittevern.


På skolen vil vi være spesielt opptatt av å:

•vaske hender og lære elevene gode rutiner for håndvask
•bruk av munnbind – pålegg om at dette skal være på til enhver tid
•ha godt renhold •vaske utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett, pult
•ha individuelt og personlig utstyr som KUN brukes av den enkelte elev
•være ekstra mye ute med elevene, også i vanlige skoletimer
•elevene skal være i «boble-grupper»
•holde god avstand til hverandre, 1.5 meters regel
•Vi skal fremdeles sørge for at elevene har et trygt og godt skolemiljø.

Alle som jobber på skolen, skal følge med på at elevene har det bra.

Foresatte kan ikke bli med inn på skolen

Elevene komme inn porten og foresatte skal ikke blir med inn på skolen eller i klasserommet.

All kontakt med skolen fra foresatte, skal foregå via telefon og/eller e-post.

Håndvask er like viktig hjemme som på skolen.

Alle må vaske hendene før de kommer på skolen og med en gang de kommer hjem.

Barna bør helst omgås få andre barn på fritiden og da gjerne leke ute.

Det er et krav om å skulle begrense kontakt via elever. Måten skolen velger å gjøre dette på ser slik ut:

Begrense kontakt

Skolen skal deles i separate avdelinger, slik at man kan blokkere deler av elevene og ikke hele skolen ved smitte.

Det må være forskjellige tidspunkter for bruk av felles områder, ulikt friminutt og de skal være på et begrenset område.

Krav om Boble-gruppen (opp til 4. trinn). Vi kjører «Boble-grupper» på hele skolen.

Trinnene deles i «Boble-grupper"

Boble 1:
1.- 2. trinn i et klasserom
3. – 4. trinn i et klasserom
1. -4. trinn, felles lekeområde

Boble 2:
5-6. trinn i et klasserom
7. trinn i et klasserom
5-7.trinn, felles uteområde

Boble 3:
8.- 9. trinn i et klasserom
10. trinn i et klasserom
8. -10. trinn, felles uteområde

Boble 4:
VG 1-VG3 – felles uteområdet 

Ved fysisk oppmøte på skolen:
•Temperaturmåling ved inngangsport
•Elevene vil bli henvist til «sitt eget lekeområde»
•Elevene stiller seg opp på rekke foran sitt klasserom når det ringer inn
       - ingen elever skal inn i klasserommet før kontaktlærer
       - vaske / sprite hendene før de skal inn i klasserom
•Hilse i døra uten fysisk kontakt
•Vasking av pulter og annet når dagen er over:
- lærer sprayer på pultene
- gir elevene papir som de tørker med- tørker stolen med samme papiret
- lærer går rundt med søppelpose
- vask utstyr jevnlig, for eksempel nettbrett
- etter undervisningsøktene
- lærer skal vaske egen pult og stol, samt kontaktpunkter i klasserommet som bl.a. dørhåndtak også ved skifte av lærer.

Elevene må ha med:

- Matpakke, som må ligge i sekken
- vaske hendene grundig før de spiser, før de går ut
- Drikke-flasker ved «betalingskort» fra skolen, lærer gir elever vann fra eget kjøleskap i klasserom.

KUN lærer som har tilgang pga smittevern

NB! Det er ikke lov å ta med leker hjemmefra!.

Friminutt - Hver «boble-gruppe» har sitt eget uteområde de skal være på-«boble-gruppene» skal ikke blandes med tanke på smitte-«banen» vil bli delt på i løpet av uka i hver sin «boble-gruppe», de får hver sin dag.

Viktig at ikke elevene går rundt og tar på ting

Hvis elever ikke føler seg bra:Elever med luftveissykdommer, eller symptomer på dette, skal ikke møte på skolen.

Det er ekstra viktig at elevene holder seg hjemme i minst ett døgn etter at de har blitt symptomfrie eller til de evt har fått en negativ test på Covid-19.

Hvis noen andre hjemme har luftveissykdommer, eller symptomer på dette, skal de ikke følge elevene til skolen.

Hvis noen andre hjemme har fått påvist Covid-19, skal elevene ikke på skolen, da er hele familien satt i karantene.

Hvis elever blir dårlig på skolen, skal vi ta kontakt med foresatte som må komme og hente eleven.

Det vil bli vurdert om barnet skal direkte til lege for å teste seg for Covid-19.

Vi har et eget rom hvor den syke blir henvist til og hvor sykepleier blir kontaktet og følger opp avtalene over.

Elever og ansatte med typiske symptomer på pollenallergi (kjent pollenallergi, rennende nese med klart nesesekret, rennende/kløende øyne) kan møte på skolen.

 

Anbefalinger for de personer som er i Karantene- mistanke om eller påvist Covid-19.

Rom

Den syke personen eller personen i karantene må forbli isolert fra resten av familien, i et enkeltrom med ventilasjon, der det vil forbli med døren lukket. Hvis det ikke er mulig, er det veldig viktig at du alltid holder en minimumsavstand på 2 meter fra resten av familien. Du må ha en desinfeksjonsløsning på rommet for bruk.

Bad

Den syke personen eller personen i karantene bør ha et bad for eksklusiv bruk, men hvis det er ikke mulig, det er veldig viktig at hver gang den syke har vært på badet, må alle overflater vaskes med såpe som inneholder klor. Du må ha hygieneprodukter for bruk av bare deg, som ikke skal deles av resten av familie: håndklær, såpe, deodorant, tannkrem osv.

Bestikk, glass, tallerkener anbefales å brukes til dens bruk. Vask med såpe og varmtvann, om mulig i oppvaskmaskin i et vaskeprogram for høy temperatur. Husk god håndhygiene etterpå.

 

Rengjøring av rom og badet som den syke har vært på.

Alle overflater i rommet som pasienten er i kontakt med vil bli desinfisert med hydroalkoholisk løsning eller med blekemiddel (klor), avhengig av materialet det gjelder. Gulvet vaskes daglig med vann og blekemiddel. Badet blir rengjort daglig med vann, husholdningssåpe og blekemiddel.

Maske

Pasienten skal ta på seg masken når omsorgspersonen kommer inn i rommet for å beskytte den personen. I tilfelle det er viktig å gå til fellesarealene i hjemmet, for eksempel bad, vil du alltid gjøre det med en maske og engangshansker som du vil fjerne når du kommer inn rommet ditt og legg det i søppelsekken på rommet.

 

Avfallspose

En pose vil være tilgjengelig på pasientens rom, søppel i en pedaldrevet bøtte, hvis ikke, i en bøtte med lokk, hvor pasienten vil deponere alt avfallet det genererer, som angitt på slutten av dette dokumentet.

Telefonen for eksklusiv bruk av pasienten må desinfiseres med en hydroalkoholoppløsning, husk å bare tørke over så den ikke bli ødelagt.

Sengetøy, håndklær og plagg til personlig bruk. Hvis pasienten kan gjøre det på grunnlag av alder og helse tillater det, må du sette klærne i en pose inne på rommet. Det skal vaskes alene, uten å blande med resten av familien, og i et vaskeprogram for høy temperatur.

 

Hjelp de syke til å forbli isolerte

Håndvask

Den personen som skal ta var på deg bør gjøre dette med hansker og maske til engangsbruk, eller munnbind og vaske hender godt etter å ha vært på den sykes rom. Hele familien bør vaske hendene med vann og såpe ofte, og alltid etter samhandling med pasienten.

Bruk albuene

Så lenge denne situasjonen varer må vi alle venne oss til bruk albuer mer enn hender for noen ting, som å åpne dørene eller dekke oss munnen når du hoster eller nyser.

Ikke ta på ansiktet ditt

Vær forsiktig så du ikke berører ansiktet, øynene eller nesen med hendene, fordi de er en kilde til smitte. Derfor må vi vaske hendene veldig ofte.

Rengjøringskluter

Bedre hvis de er engangsbruk og hvis det ikke er mulig, umiddelbart etter rengjøring blir de vasket med vann, såpe og blekemiddel.

Blekemiddel

Husholdningsblekemiddel blir solgt i alle supermarkeder. Den enkleste måten å dosere den til bruk er målingen på en beholder hette i 1 liter vann og må blandes rett før bruk.

Engangshansker

De vil bli brukt til enhver kontakt med syke eller med sine eiendeler, etter bruk vil de bli kastet deponere dem i den svarte husholdningsvesken og hendene skal vaskes umiddelbart. Hvis ikke så vaske hender godt rett  etterpå.

 

For riktig bruk av avfall i hjem med positiv eller karantene for COVID-19, 3 poser med vanlig søppel som vi bruker regelmessig.

Pose nummer 1

Det vil være inne på pasientens rom i en bøtte med pedal, eller i det minste en bøtte med lokk, i det vil pasienten legge inn alt avfallet det genererer uten ingen separasjon eller resirkulering, for eksempel hansker, papir eller vev, en kartong med juice, eller en flaske vann. Når den er full, egen pasient lukker den.

Pose nummer 2

Det vil være på døren til syk eller karantene, og i den pose nummer 1 vil bli lagt opp i, og

hansker og maske som brukes av omsorgsperson fra den syke legges opp i denne og lukkes og kastes.