Du er her

Priser

Priser 2019/2020

Skolepenger pr år er 24 000 kroner for grunnskolen og for videregående skole.
For korttidselever (elever som ikke er elever ved skolen f.o.m. 19.08.2019 t.o.m. 17.06.2020) betales kr 127,- pr. dag


Rabattordninger

Grunnskolen:
Søskenmoderasjon innvilges for helårselever (elever som er elever ved skolen f.o.m. 19.08.2019 t.o.m. 17.06.2020)

1. barn – full pris
2. barn – 50 %
3. barn – gratis

Videregående skole:
For helårselever med søsken ved skolen innvilges 25 % søskenmoderasjon.


Betaling

Skolepengene for helårselever betales forskuddsvis:
        - Kr 3 000 ved tildeling av skoleplass
        - Kr 9 000 med forfall 20.august
        - Kr 12 000 med forfall 20. januar

Korttidselever betaler for hele oppholdet innen første skoledag.
Ved brutt kontrakt forholder skolen seg til Forbrukerombudets retningslinjer.

 

Priser 2018/2019

Skolepenger pr år er 23 000 kroner for grunnskolen og for videregående skole.
For korttidselever (elever som ikke er elever ved skolen f.o.m. 20.08.2018 t.o.m. 21.06.2019) betales kr 120,- pr. dag

Rabattordninger

Grunnskolen:
Søskenmoderasjon innvilges for helårselever (elever som er elever ved skolen f.o.m. 20.08.2018 t.o.m. 21.06.2019)

1. barn – full pris
2. barn – 50 %
3. barn – gratis

Videregående skole:
For helårselever med søsken ved skolen innvilges 25 % søskenmoderasjon.

 

Betaling

Skolepengene for helårselever betales forskuddsvis:
        - Kr 3 000 ved tildeling av skoleplass
        - Kr 8 500 med forfall 20.august
        - Kr 11 500 med forfall 20. januar

Korttidselever betaler for hele oppholdet innen første skoledag.
Ved brutt kontrakt forholder skolen seg til Forbrukerombudets retningslinjer.

Skolepengene for helårselever betales forskuddsvis:

- Kr 3 000 ved tildeling av skoleplass
- Kr 8 500 med forfall 20.august
- Kr 11 500 med forfall 20. januar

Korttidselever betaler for hele oppholdet innen første skoledag.
Ved brutt kontrakt forholder skolen seg til Forbrukerombudets retningslinjer.