Det første stiftelsesdokumentet

Det første stiftelsesdokument fra 1986

Stiftelsen ble da registrert hos Fylkesmannen i Nord Trøndelag. Den er nå registrert i enhetsregisteret i Brønnøysund. Statuttene er uforandret, og tilsvarende stiftelsesregistrering er også gjort i Spania (i provinsen Las Palmas) for La Fundación de la Escuela Noruega de Gran Canria.