Godkjenning av VG3

Godkjenning VKII/VG3 29.05.1992