Skolerute

Skoleåret 2022/2023

  Fra Til Fridager ant. VG ant. GS Merknader
August  15. 31. 0 13 13 (8. -12. planleggingsdager for ansatte)
15. august Oppmøte kl 9.00
September 1. 30. 0 22 22  
Oktober 3. 31. 10.-14. 16 16.5

27. okt: Høstfest (obligatorisk for grunnskolen).

10. -14. Høstferie

November 1. 30. 0 22 22  
Desember 1. 16.

6., 7. og 8. 
19. - 30.

9 9,5

6. des: Dia de Constitucion. 8. des: La Inmaculada Concepcion
12. des: Juletrefest (obligatorisk for grunnskolen)
Siste skoledag før juleferie: 16. des

Sum høst       82 83  
Januar 9. 31. 2. og 6. 17 17 Første dag etter juleferie: 9. jan
Februar 1. 28. 20.- 24. 15 15 20.-24. feb.: vinterferie
Mars 1. 31. 0. 23 23  
April 10. 28. 3. - 7. 15 15 3. - 7. april: Påskeferie
Mai 2. 31.  1., 17. og 30. 20 20   17. mai, 30. mai dia de Canarias
Juni 1. 23.   17 17 23. juni: siste skoledag
Sum vår       107 107  
Sum Totalt       189 190  

 

 

Skoleåret 2021/2022

  Fra Til Fridager ant. VG ant. GS Merknader
August  16. 31. 0 12 12 (9. -13. planleggingsdager for ansatte) Første skoledag 16. august kl 09 i patioen
September 1. 30. 0 22 22  
Oktober 1. 31. 11.-15. 16 16.5

28. okt: Høstfest (obligatorisk for grunnskolen).

11. -15. Høstferie

November 1. 30. 0 22 22  
Desember 1. 17.

6.7.8. 
20.-31.

10 10,5

13. des: Juletrefest (obligatorisk for grunnskolen)
Siste skoledag før juleferie: 117.. des

Sum høst       82 83  
Januar 10. 31. 1. og 7. 16 16 Første dag etter juleferie: 10. jan
Februar 1. 28. 21.- 25. 15 15 21.-25. feb.: vinterferie
Mars 1. 31. 0. 23 23  
April 1. 30. 11.- 15. 16 16 11.- 15. april: påskeferie
Mai 2. 31.  17. 30. 20 20   17. mai, 30. mai dia de Canarias
Juni 1. 23.   17 17 23. juni: siste skoledag
Sum vår       107 107  
Sum Totalt       189 190