Medlemskap norsk folketrygd

For å beholde medlemskap i norsk folketrygd, må du søke NAV på skjema 02-08-07.