Legat og stipend

Rabatt- og stipendordning ved skolen
Statens Lånekasse

Det kan ytes stipend fra Statens Lånekasse under visse forutsetninger. Disse forutsetningene kan være slike som at du er bosatt i utlandet på grunn av sykdom, eller at du bor i utlandet fordi foreldrene dine er bor der.

Det er flere forhold som kan gi rett til støtte til videregående opplæring i utlandet (utenfor Norden). Du kan lese mer om støtte til videregående opplæring utenfor Norden her: www.lanekassen.no

Internt stipend

Våren 2007 ble følgende rabatt- og stipendordninger innført. 
Det lyses ut inntil fire interne stipend med 50% avslag på skolepengene som alle kan søke på. Tildelingen skjer etter behovsprøving ved vurdering av vedlagte ligningsattester for foresatte for siste skatteår. Inntaksnemnda er også stipendnemnd. Stipendet gjelder elever i grunnskole og videregående. Søknadsfristen er 15. juni. Husk å legge ved ligningsattest for siste ligningsår for foresatte (og evt. for eleven hvis han/hun har hatt skattbar inntekt selv).

Søskenmoderasjon

Helårselever i grunnskolen:

Første barn betaler full pris, andre barn betaler halv pris og de resterende får gratis skoleplass.

Det gis ikke søskenmoderasjon eller interne stipend til elever der kommune, fylke eller arbeidsgiver betaler skolepengene.

Videragående skole:
For helårselever med søsken ved skolen innvilges 25 % søskenmoderasjon.

Legathåndboken

Det finnes faktisk flere muligheter for økonomisk støtte enn de mulighetene Lånekassen tilbyr. I legathåndboken finner du mange finansieringsmuligheter for studenter/elever. Her finner du siste oppdaterte opplysninger om hvor du finner ditt legat. Hvorfor ikke prøve? Legathåndboken finner du her.