Priser

Priser 2022/2023

 

Skolepenger pr år er 26 000 kroner for grunnskolen og 24 000 for videregående skole.
For korttidselever (elever som ikke er elever ved skolen f.o.m. 15.08.2022 t.o.m. 23.06.2023) betales kr 137 (grunnskole) og 127 (videregående) pr. dag.
 

Rabattordninger

Grunnskolen:
Søskenmoderasjon innvilges for helårselever (elever som er elever ved skolen f.o.m. 15.08.2022 t.o.m. 23.06.2023)

1. barn – full pris
2. barn – 50 %
3. barn – gratis

Videregående skole:
For helårselever med søsken ved skolen innvilges 25 % søskenmoderasjon.


Betaling

Skolepengene for helårselever betales forskuddsvis.

Grunnskolen:
        - Kr 3 000 ved tildeling av skoleplass
        - Kr 10 000 med forfall 20.august
        - Kr 13 000 med forfall 20. januar

Videregående:
        - Kr 3 000 ved tildeling av skoleplass
        - Kr 9 000 med forfall 20.august
        - Kr 12 000 med forfall 20. januar

Korttidselever betaler for hele oppholdet innen første skoledag.
Ved brutt kontrakt forholder skolen seg til Forbrukerombudets retningslinjer