Priser

Priser

Priser 2021/2022

Skolepenger pr år er 25 000 kroner for grunnskolen og for videregående skole.
For korttidselever (elever som ikke er elever ved skolen f.o.m. 16.08.2021 t.o.m. 23.06.2022) betales kr 132,- pr. dag
 

Rabattordninger

Grunnskolen:
Søskenmoderasjon innvilges for helårselever (elever som er elever ved skolen f.o.m. 16.08.2021 t.o.m. 23.06.2022)

1. barn – full pris
2. barn – 50 %
3. barn – gratis

Videregående skole:
For helårselever med søsken ved skolen innvilges 25 % søskenmoderasjon.


Betaling

Skolepengene for helårselever betales forskuddsvis:
        - Kr 3 000 ved tildeling av skoleplass
        - Kr 9 500 med forfall 20.august
        - Kr 12 500 med forfall 20. januar

Korttidselever betaler for hele oppholdet innen første skoledag.
Ved brutt kontrakt forholder skolen seg til Forbrukerombudets retningslinjer