Priser

 

Priser 2023/2024

Skolepenger pr år er 26 000 kroner for grunnskolen og 24 000 for videregående skole.
For korttidselever (elever som ikke er elever ved skolen f.o.m. 14.08.2023 t.o.m. 21.06.2024) betales kr 137 (grunnskole) og 127 (videregående) pr. dag.
 

Rabattordninger

Grunnskolen:
Søskenmoderasjon innvilges for helårselever (elever som er elever ved skolen f.o.m. 14.08.2023 t.o.m. 21.06.2024)

1. barn – full pris
2. barn – 50 %
3. barn – gratis

Videregående skole:
For helårselever med søsken ved skolen innvilges 25 % søskenmoderasjon.

Det gis ikke søskenmoderasjon eller interne stipend til elever der kommune, fylke eller arbeidsgiver betaler skolepengene.


Betaling

Skolepengene for helårselever betales forskuddsvis.

Grunnskolen:
        - Kr 3 000 ved tildeling av skoleplass
        - Kr 10 000 med forfall 20.august
        - Kr 13 000 med forfall 20. januar

Videregående:
        - Kr 3 000 ved tildeling av skoleplass
        - Kr 9 000 med forfall 20.august
        - Kr 12 000 med forfall 20. januar

Korttidselever betaler for hele oppholdet innen første skoledag de begynner. En kortidselev er en elev som ikke starter på første skoledag i skoleruta.Ved brutt kontrakt forholder skolen seg til Forbrukerombudets retningslinjer