Mulige valgfrie programfag, vgs

 • Vg1, studiespesialiserende utdanningsprogram skal velge mellom matematikk 1P eller 1T og enten fransk, tysk eller spansk.
 • Vg2, skal velge fra tre blokker + matematikk og fortsette med 2.fremmedspråk fra vg1.
 • Vg3, skal velge fra tre blokker.

Mulige valgfag innen språk og valgfrie programfag på Den Norske Skole Gran Canaria. 

 

For skoleåret 2023-2024 har vi følgende fag å velge i (med et forbehold om nok søkere til fagene):

 

Blokk 1

Blokk 2

Blokk 3

Blokk 4

Blokk 5

Vg1

 

 • Fransk
 • Tysk

 

 • Matematikk 1P
 • Matematikk 1T

 

Spansk kan velges på alle trinn.

Enten prog.fag eller fellesfag.

Vg2

 

 • Biologi 1
 • Fysikk 1
 • Matematikk R1
 • Kjemi 1
 • Rettslære 1
 • Fransk
 • Tysk
 • Sosiologi og sosialantropologi

 • Reiseliv og språk 1
 • Engelsk 1

Vg3

 • Biologi 1
 • Fysikk 2
 • Matematikk R2
 • Kjemi 2
 • Rettslære 2
 • Fransk
 • Tysk
 • Sosiologi og sosialantropologi

 • Reiseliv og språk 2
 • Engelsk 2

 

 

Økonomi/Språk/samfunnsfag

 

Realfag

 

Man kan kun velge ett fag i hver blokk.

Vg1, studiespesialiserende utdanningsprogram skal velge meollom matematikk 1P eller 1T og enten fransk, tysk eller spansk.

Vg2, språk /samfunnsfag skal velge fra tre blokker.

De må ta minst to, helst tre samfunnsfag.

Man kan bytte ut et samf/språk med ett realfag, f.eks biologi.

I tillegg får de som velger språk/samfunnsfag også matematikk 2P men kan velge R1.

Vg2, realfag skal velge fra tre blokker + matematikk R1.

Man må ta minst to, helst tre realfag

Man kan bytte ut et realfag med ett samf/språk.

Vg3, språk /samfunnsfag skal velge programfag fra tre blokker..

De må fortsette med minst to fag språk-/samf.f fra vg2. Ett av disse fagene til fordypning kan være programfag språk nivå III, dersom man har hatt fellesfag nivå 1 og nivå 2 fra før.

Det er mulig å velge det tredje faget fra både realfag og språk/samf.f.

Man kan, og bør bytte ut et samf/språk med fellesfag språk dersom man ikke hadde dette på ungdomsskolen.

Vg3, realfag skal velge fra tre blokker.

De må fortsette med minst to fag realfag fra vg2.

Det er mulig å velge det tredje faget fra både realfag og språk/samf.f.

Man kan, og bør bytte ut et realfag med fellesfag språk dersom man ikke hadde dette på ungdomsskolen.