Vilkår

M.h.t. valg av fremmedspråk og programfag i ungdomsskolen og videregående, tas det forbehold om at det blir nok påmeldte elever til kursene. Dette vil det eventuelt bli varslet om i inntaksbrevet.

Endelig fagvalg vil skje i samråd med rådgiver de første skoledagene i august.

Forfall skolepenger:

  • Kr 3 000 ved aksept av skoleplass.
  • Kr 9 500 med forfall 20. august.
  • Kr 12 500 med forfall 20. januar.

http://www.colegio.no/om-skolen/priser-0

Betaling av skolepenger vil vi betrakte som bekreftelse på at du tar imot skoleplassen, og som en kontraktsinngåelse.

Manglende betaling av skolepenger kan føre til kontraktsoppsigelse slik som beskrevet i Forbrukerombudets retningslinjer for privatskolers kontraktsvilkår. Hvis eleven bryter kontrakten etter skolestart, er vedkommende ansvarlig for inneværende semesters elevandel jf. Forbrukerombudets retningslinjer.