Du er her

Stillingsutlysning

Den Norske Skole Gran Canaria er godkjent ifølge friskoleloven som norsk grunnskole og som norsk videregående skole, studiespesialiserende, med rett til statstilskudd. Skolen, som også går under navnet Colegio Noruego, har et ganske stabilt elevtall på ca. 200 elever og omtrent 40 ansatte.

Å være en norsk skole i Spania medfører at vi er underlagt både spansk lov og den norske friskoleloven med tilhørende forskrifter. DNSGC er en delvis fådelt skole, og de som jobber hos oss må være forberedt på å undervise i sammenslåtte trinn. Hvilke trinn som blir sammenslått varierer fra år til år, avhengig av elevtall og gruppestørrelser. Vi trenger ansatte med pågangsmot, kompetanse, erfaring - og ikke minst fleksibilitet mht. å kunne jobbe svært allsidig i vår organisasjon.

For skoleåret 2021/2022 har vi følgende ledige undervisningsstillinger:

Med forbehold om endring i elevtall og gruppedeling blir det et antall ledige lærerstillinger for skoleåret 2021/2022.

 - Til vår grunnskole har vi behov for lærere som dekker alle grunnskolens fag, og lærere med    minimum årsenhet i matematikk, norsk, engelsk og spesialpedagogikk.

 - Til videregående skole, utdanningsprogram for studiespesialisering, vil vi ha behov for lærere med undervisningskompetanse i norsk, reiseliv og fysikk og matematikk 1T, S1, R1 og R2

Søknad og CV sendes til soknad@colegio.no

Søknadsfrist: 22. mars

Aktuelle søkere vil bli kontaktet og invitert til intervju i uke 15.