Stillingsutlysning

Den Norske Skole Gran Canaria er godkjent ifølge privatskoleloven som norsk grunnskole og som norsk videregående skole, studiespesialiserende, med rett til statstilskudd. Skolen, som også går under navnet Colegio Noruego, har et ganske stabilt elevtall på ca. 200 elever og omtrent 40 ansatte.

Å være en norsk skole i Spania medfører at vi er underlagt både spansk lov og den norske privatskoleloven med tilhørende forskrifter. DNSGC er en delvis fådelt skole, og de som jobber hos oss må være forberedt på å undervise i sammenslåtte trinn. Hvilke trinn som blir sammenslått varierer fra år til år, avhengig av elevtall og gruppestørrelser. Vi trenger ansatte med pågangsmot, kompetanse, erfaring - og ikke minst fleksibilitet mht. å kunne jobbe svært allsidig i vår organisasjon.

 

VI SØKER ETTER RÅDGIVER/ AVDELINGSLEDER VIDEREGÅENDE I 100% STILLING FRA 1. AUGUST 2023. 50 % AV STILLINGEN INNEBÆRER UNDERVISNING.

Skolen har en liten ledergruppe som arbeider tett sammen. Vi forventer kunnskap om hele det 13-årige skoleløpet. Hovedområdet som avdelingsleder vil likevel være knyttet opp mot videregående skole. Rådgiver jobber med hovedvekt på elever fra 8.trinnn til vg3. Det er ønskelig at søkere har gjennomført rektorutdanningen og/eller veiledningskompetanse for rådgivere.

Det er også ønskelig at søkere har et langtidsperspektiv på å jobbe hos oss.

Stillingen skal til sammen bekle funksjoner som:

· Personalledelse og delvis økonomiansvar for egen avdeling

· Legge timeplan for videregående skole og oppdatering av denne

· Eksamensansvarlig for videregående skole

· Koordinere og initiere elevmedvirkning i læringsmiljøet

· Ansvar for den praktiske gjennomføringen av den pedagogiske planen for avdelingen

· Deltakelse i skolens helseteam

· Kvalitetssikringsarbeid i forhold til friskoleloven og tilhørende forskrifter

· Inntak av elever, herunder fagkontroll, ajourhold av elevdata og kvalitetssikring

· Skrive ut vitnemål/kompetansebevis samt innrapportering av elevdata til norske skolemyndigheter og NVB

· Informasjonsarbeid og veiledning av elever, samt skole- hjemsamarbeid

 

FOR SKOLEÅRET 2023/2024 HAR VI FØLGENDE LEDIGE UNDERVISNINGSSTILLINGER:

Med forbehold om endring i elevtall og gruppedeling blir det et antall ledige lærerstillinger for skoleåret 2023/2024.

  • Til vår grunnskole har vi behov for lærere som dekker alle grunnskolens fag.

Ønskelig med norsk, matematikk, engelsk, naturfag, mat og helse.

Til videregående skole, utdanningsprogram for studiespesialisering, vil vi ha behov for lærere med undervisningskompetanse i nedenfor nevnte fag


Følgende realfag: fysikk, kjemi, biologi, matematikk R1, R2, rettslære og reiseliv.


Avdelingsleder for videregående skole er også ledig fra 1. august 2023. Sjekk ut egen utlysning på dette på https://www.colegio.no/stillingsutlysning


Søknad og CV sendes til soknad@colegio.no


Søknadsfrist: 5. mars

Aktuelle søkere vil bli kontaktet og invitert til intervju i Norge i uke 13