Stillingsutlysning

Den Norske Skole Gran Canaria er godkjent ifølge friskoleloven som norsk grunnskole og som norsk videregående skole, studiespesialiserende, med rett til statstilskudd. Skolen, som også går under navnet Colegio Noruego, har et ganske stabilt elevtall på ca. 200 elever og omtrent 40 ansatte.

Å være en norsk skole i Spania medfører at vi er underlagt både spansk lov og den norske friskoleloven med tilhørende forskrifter. DNSGC er en delvis fådelt skole, og de som jobber hos oss må være forberedt på å undervise i sammenslåtte trinn. Hvilke trinn som blir sammenslått varierer fra år til år, avhengig av elevtall og gruppestørrelser. Vi trenger ansatte med pågangsmot, kompetanse, erfaring - og ikke minst fleksibilitet mht. å kunne jobbe svært allsidig i vår organisasjon.

 

For skoleåret 2022/2023 har vi følgende ledige undervisningsstillinger:

Med forbehold om endring i elevtall og gruppedeling blir det et antall ledige lærerstillinger for skoleåret 2022/2023.

 • Til vår grunnskole har vi behov for lærere som dekker alle grunnskolens fag, og lærere med minimum årsenhet i engelsk og spesialpedagogikk.

Til videregående skole, utdanningsprogram for studiespesialisering, vil vi ha behov for lærere med undervisningskompetanse i nedenfor nevnte fag.

Følgende realfag: fysikk, kjemi, biologi, matematikk R1, R2, historie, religion, engelsk og reiseliv.

Søknad og CV sendes til soknad@colegio.no
Aktuelle søkere vil bli kontaktet og invitert til intervju i Oslo i uke 14.

 

Fra 1. august 2022 har vi følgende ledige lederstillinger ved vår skole:
Avdelingsleder VGS/rådgiver i 50% stilling kombinert med 50% undervisning
Avdelingsleder grunnskolen i 50% stilling kombinert med 50% undervisning

Skolen har en liten ledergruppe som arbeider tett sammen.
Det er ønskelig at søkere har gjennomført rektorutdanningen og har ledererfaring

Stillingen som avdelingsleder VGS/rådgiver skal til sammen bekle funksjoner som:

 • Personalledelse og delvis økonomiansvar for egen avdeling
 • Legge timeplan for videregående skole og oppdatering av denne
 • Ansvar for gjennomføring av pedagogisk utviklingsarbeid på avdelingen
 • Deltakelse i skolens lederteam og helseteam, samt å koordinere og initiere elevmedvirkning
 • Kvalitetssikringsarbeid i forhold til friskoleloven og tilhørende forskrifter
 • Eksamensansvarlig for videregående skole
 • Inntak av elever, herunder, vurdering av opplæringsrett, fagkontroll, og ajourhold av elevdata.
 • Skrive ut vitnemål/kompetansebevis samt innrapportering av elevdata til norske skolemyndigheter; WIS og NVB
 • Informasjonsarbeid og veiledning av elever, samt skole- hjemsamarbeid

 

Stillingen som avdelingsleder grunnskole skal bekle funksjoner som:

 • Personalledelse og delvis økonomiansvar for egen avdeling
 • Legge timeplan for grunnskolen og oppdatering av denne
 • Ansvar for gjennomføring av pedagogisk utviklingsarbeid på avdelingen
 • Deltakelse i skolens lederteam og helseteam, samt å koordinere og initiere elevmedvirkning
 • Kvalitetssikringsarbeid i forhold til friskoleloven og tilhørende forskrifter
 • Vitnemålsansvarlig for grunnskolen
 • Ajourhold av elevdata og kvalitetssikring av disse
 • Bidra til et godt skole- hjemsamarbeid

Send søknad med CV til soknad@colegio.no innen 18. mars
Aktuelle søkere vil bli kontaktet og invitert til intervju i Oslo i uke 14.