Grunnskole

Elevbedrift

Elevbedrift

Lek
Grunnskole

Grunnskolen på Colegio Noruego

Den norske skolen (Colegio Noruego på spansk) sin grunnskoleavdeling har elever og undervisning på alle klassetrinn fra 1. – 10. klasse. (I tillegg har vi videregående skole, studiespesialiserende)

Vi har alltid god søkning til ledige lærerstillinger og har dermed godt kvalifiserte lærere på alle klassetrinn.

Klassestørrelsene kan variere fra år til år avhengig av mengden elevsøkere, men det undervises alltid på alle klassetrinn. Om noen grupper er små, blir klassene slått sammen i en del av undervisningstimene.

Undervisningen som gis, er etter de regler og forskrifter som gjelder for offentlig norsk grunnskole og med de fag som til enhver tid er gjeldende.  I og med at vi bor i et spansktalende land, har elevene på alle trinn opplæring i spansk.

Lenker: