Du er her

Digitale plattformer grunnskole

Fronter

Skolen benytter læringsplattformen Fronter (Du kan lese mer om denne plattformen her: http://www.fronter.no)Fronter er en nettbasert plattform utviklet spesielt for undervisningssektoren.  Her får elevene sine ukeplaner, det leveres inn skriftlige arbeider og avlegges prøver. Om du ønsker, kan du kontakte skolen og få en gjestebrukertilgang til Fronter på vår skole.

iSkole
iSkole er skolens administrative dataplattform. Her administreres timeplaner, fravær mm
På iSkole kan alle foreldre følge med på elevens vurderinger/prøver, fravær m.m.
For å få tilgang, trenger du et brukernavn og passord som du får fra skolen etter at skoleåret er i gang.