Spansk

Elevene i fra 1. til 10. trinn har 2 timer spansk i uka.

Spansk

Når du bor her nede på Gran Canaria har du en kjempemulighet til å lære deg spansk!
Spansk i skolen er et artig og nyttig fag. Fra første dag lærer vi ting som vi har bruk for her nede på Gran Canaria. Vi lærer blant annet å gå på kafé og i butikken. Siden vi er i et spanskspråklig miljø, går gloseinnlæringa oftest lettere enn hjemme i Norge. Vi lærer også litt om den spanskspråklige verden utenom Gran Canaria.

Tre år på ungdomsskolen tilsvarer spansk nivå 1 på videregående skole. Etter tiende klasse kan man bli trukket ut til muntlig eksamen i faget.

Har du tenkt deg på studieforberedende etter ungdomsskolen?

Hvis man tenker seg på studieforberedende eller idrettsfag etter ungdomsskolen, bør man tenke seg spesielt godt om når man velger tilvalgsfag.
Hvis man har fullført fremmedspråk nivå 1 på ungdomsskolen, er det bare nødvendig med to år med fremmedspråk på vgs. Man kan enten fortsette med det språket man har begynt på, eller begynne på et nytt språk.