Du er her

Kampanje mot mobbing i skolen

Hver høst de siste årene har alle norske skoler gjennomført en kampanje mot mobbing. Det gjør vi her på Gran Canaria også. Vi legger også ut en del stoff av interesse for både foreldre, lærere og elever.

20 tips om digital mobbing
Mye mobbing foregår på mobiltelefon og internett. Dette er ofte skjult for foreldre og andre voksne. Her får du tips om hvordan du kan avdekke og hjelpe sønnen eller datteren din hvis hun/han er utsatt for slik mobbing. Her er også gode tips til generelt nettvett blant barn og unge.

Du Bestemmer
Dette er egentlig et undervisningsopplegg for alle alderstrinn, inkluderte voksne, men kan utmerket godt leses utenfor klasserommet. Her er også mange tips til hvordan man skal forholde seg til det store, (av og til) grumsete internettet. Her er alt fra linker til Slettmeg.no til tips om hvor du kan få hjelp hvis barnet ditt blir mobbet.

Ung.no
Dette er en kanal rettet direkte mot ungdom. Her finnes en rekke tips og linker til steder å henvende seg for å få hjelp mot mobbing. Det er viktig at ungdom vet at de også kan snakke med læreren sin eller foresatte. Vi er nærmest. Det er ikke alltid ungdommene våre føler det sånn, derfor er det fint at de har sin egen kanal.

Slett meg
På denne siden kan du få hjelp til å slette usanne eller sterkt krenkende utsagn om deg som er publisert på internett. En kjempenyttig side for alle som har opplevd dette.

Medietilsynet
Medietilsynet har også egne sider om aldersgrenser, nettvett og mobbing.