Behandlingsreiser på Den Norske Skole på Gran Canaria

Utflukt til Sjømannskirken

Utflukt til Sjømannskirken

Den katolske kirken

Den katolske kirken

Skoleveien

Skoleveien

Utenfor klasserommet

Utenfor klasserommet

Til alle elever som har fått tilbud om klimareise/ behandlingsreise på Den Norske Skolen på Gran Canaria:

De elevene som er valgt ut til et tre-fire ukers opphold hos oss kommer i en gruppe med 15 - 30 elever fra 1.- 8. klasse eller i ungdomsgruppe med 9. og 10. klasse. Gruppa har to lærere, og ofte deler vi gruppa i to. Alle elevene er på skolen fra 08.30 til 13.20 hver dag.Vi følger felles timeplan, men jobber individuelt. Hovedfokus er basisfagene norsk, matematikk og engelsk. Det settes av tid til de øvrige fagene som elevene eventuelt har med seg. Vi har også 2 timer kroppsøving i uka.

Det er viktig at elevene har med egne skolebøker, evt kopier fra skolebøkene og planer fra hjemskolen. Alle elevene jobber individuelt med egne planer.

Vi har også et godt bibliotek for utlån av bøker og vi vektlegger leseglede! Elevene har tilgang på datamaskiner i klasserommet, men medbrakte maskiner kan også nyttes hvis det er ønskelig.

Dere kan glede dere til å komme hit! Vi er en flott skole med ca 180 elever fra 1. klasse til 3. videregående. Vi som jobber her trives veldig godt. Ikke bare på grunn av solen, men fordi det er et godt sted å være og et godt sted å lære!

Se leserinnlegget fra en elev høsten 2014, Lenke ligger i slutten av dokumentet.

Vedlegget «Samleplan» fylles ut av kontaktlærer - og det er viktig at vi får epostadressen til kontaktlærer i Norge da alle lærerne får en kort rapport fra oss i etterkant. Dessuten er det praktisk og nyttig å snakkes via epost underveis i oppholdet.

Samleplanen kan sendes til kontaktlærer på Den Norske Skolen.

Epost : behandlingsreiser@colegio.no

Velkommen til Den Norske Skolen på Gran Canaria - gled deg! Vi er her for deg!

Lenker:

Hvorfor behandlingsreiser er viktig​ (Leserinnlegg fra Helene, 15 år)

- Oversikt over elevens arbeidsopplegg (PDF dokument)

- Info til kontaktlærere og faglærere (PDF dokument)

- Foreldresamtykke (PDF dokument)