Digitale plattformer videregående

iSkole

iSkole er skolens administrative skolesystem. Her administreres timeplaner, fravær, meldinger til lærer/medelever, lekser i hvert enkelt fag. I tillegg legger vi inn karakterer/resultater på alle prøver/vurderinger og en kort oppsummering av elev-/fagsamtaler som gjennomføres. Det er ikke lenger dokumentasjonsplikt for faglærere på elev-/fagsamtaler. Vi som skole ønsker likevel å gi en kort oppsummering for å minne elevene på sine muligheter til å utvikle seg i faget. Vi anser også dette som viktig informasjon til foresatte. Derfor har vi brukernavn-/passord til foreldre (til ungdom/barn under 18 år) slik at de kan følge med på iSkole, og se den samme informasjonen som elevene får.
For å få tilgang, trenger du et brukernavn og passord som du får fra kontaktlærer etter at skoleåret er i gang.