Eksamensinformasjon

Påmeldingsskjema ny, utsatt, særskilt eksamen

Påmeldingsskjema ny, utsatt, særskilt eksamen

Vår skole har rett til å gjennomføre eksamen som er obligatoriske for den klassen man er elev i.

  • Det vil si at minst 20% av elevene i vg1 skal trekkes ut til en eksamen (eksamensform er muntlig, muntlig-praktisk eller skriftlig).
  • Alle elevene som går i vg2, skal trekkes ut i 1 eksamen (eksamensform er muntlig, muntlig-praktisk eller skriftlig).
  • vg3 trekkes elevene ut i 1 muntlig og to skriftlige eksamener. Alle skal ha skriftlig norsk hovedmålseksamen i tillegg.

Vår skole har ikke rett til å gjennomføre privatisteksamen for å forbedre en tidligere dårlig ståkarakter. Dette må eleven selv melde seg opp til i Norge. Det beste tidspunktet vil i så tilfelle være til høsteksamen. Da er det som regel rimelige flypriser og ingen andre eksamener å ta hensyn til.

Vi har lov til å gjennomføre ny/utsatt/særskilt eksamen. Dette betyr at vi kan melde opp elevene som har skoletilhørighet hos oss til eksamen her, under gitte forutsetninger:

  • Ny eksamen, for de som hadde karakter 1 på eksamen ved forrige forsøk.
  • Utsatt eksamen, for de som var syke under ordinær/forrige eksamen.
  • Særskilt eksamen, for de som hadde/har karakter 1 i standpunkt.