Hvordan jobber vi på videregående?

Skøytedag

Skøytedag

Surfekurs

Surfekurs

Surfing - Alternativ kroppsøving

Alternativ kroppsøving

Surfing - Ut for nytt forsøk

Ut for nytt forsøk

  • Opplegg for å bli kjent med hverandre ved skolestart og gjennom året
  • Foreldremøte
  • Fagdag m/klassetur, laboratorieforsøk, observasjoner, skøytedag med mer 
  • iSkole.net
  • Mest mulig jevn arbeidsbelastning gjennom skoleåret

Vi fordeler de fleste timene i faget fra mandag til torsdag. Vi har fagdager på alle fredager på skolen. Alle elever har ikke skole alle fagdager, så de får noen langhelger i løpet av året. Fagdager benyttes til faglige ekskursjoner, elev-/labforsøk, observasjoner i nærmiljøet, klasseturer, volleyballturnering, skøytedag, praktisering av spansk, oppgaveløsning og heldagsprøver. I noen tilfeller fler ting på en dag. Skolen legger en årsplan for alle fag som inkluderer prøver og fagdager. Elvene og de foresatte får informasjon om hva vi skal jobbe med i periodene via disse planene. Planene vises til elever og foresatte via våre to datasystemer, iSkole.net og fronter.com. Der får de vite hvilke tema og oppgaver vi skal jobbe med, og de får informasjon om datoer for ekskursjoner, prøver, innleveringsfrister o.l. Der vises også fravær/orden/adferd/karakterer på prøver/terminkarakterer.
           Foreldre til ungdom/barn under 18 år får tildelt brukernavn og passord til dette enten på foreldremøte eller ved henvendelse til skolen. I tillegg har lærerne regelmessige samtaler med den enkelte elev, og elevene får underveisvurdering både med og uten karakterer.

Vi forsøker å legge en mest mulig jevn arbeidsbelastning gjennom skoleåret for at våre elever, både de som har helseproblemer og de som ikke har det får en god skoleopplevelse.

Skolen gjennomfører foreldremøte for elever på videregående skole ved skolestart, gjerne torsdag i oppstartsuka.

Lenker: