Studiespesialiserende utdanningsprogram

Forsøk på laben

Forsøk på laben

Videregående skole på Gran Canaria

Vi er en liten videregående skole med maksimum 90 elever fordelt på vg1, vg2 og vg3. Vi tilbyr studieforberedende utdanningsprogram med språk/samfunnsfag eller realfag. Med vårt, nær sagt, perfekte klima og mange små grupper på skolen, gir det alle våre motiverte elever stor mulighet til å gjennomføre et skoleår med gode resultater.

Hvorfor ikke velge oss i steden for utveksling? Vi har norske læreplaner i skoletiden og en fremmed kultur på en spansk øy i Atlanterhavet utenfor Afrika.

Hvorfor velge realfag på Gran Canaria?

Vi tilbyr de mest tradisjonelle realfagene her hos oss. Se vårt blokkskjema under fanen "Søke skoleplass" eller klikk her.

Vi har små grupper i programfagene slik at du får en godt tilpasset undervisning og god faglig oppfølging. Ofte er gruppen på 5-12 elever. Dette gir en helt annen mulighet til god måloppnåelse for elevene kontra de fulle klassene hjemme i Norge.

Hvorfor velge språk og samfunnsfag på Gran Canaria?

Programfaggruppene hos oss er relativt små. Dette fordi vi tilbyr mange fag i forhold til en så liten skole. Vi tilbyr mange alternativer slik at så mange elever som overhodet mulig skal få tilfredsstilt sine ønsker, behov og ambisjoner. Det kan likevel bli noen store grupper i de mest populære fagene. Se vårt blokkskjema under fanen "Søke skoleplass" eller klikk her.

Det sier seg selv at språkfag blir nyttig og gir stor læringseffekt når du befinner deg på et sted der flere snakker det språket du lærer. Dersom man ser seg rundt og observerer, kan man lett tenke seg at vi kan bruke dagligdagse hendelser i et samfunnsmessig perspektiv. Vi kan med andre ord også relatere de valgfrie programfagene innen enkelte samfunnsfag til hverdagen her.

Lenker: