Du er her

  • Film av den Norske Skolen på Gran Canaria
  • Norsk skole i Gran Canaria.
  • Søknadsfrist 1.mars

Orientering fra DNSGC

Publisert: 06.02.2015

Et åpent brev om en av skolens lærere sirkulerer på sosiale medier.

Anklagene som fremsettes i dette brevet, har skapt stor uro i foreldregeuppa og rektor ved DNSGC har besluttet å frita læreren fra undervisning inntil videre.

Sider

Abonner på Den Norske Skole Gran Canaria RSS