Artikkelarkiv

LESEPROSJEKT 1-4 klasse

Vi har startet opp leseprosjekt i klassene. I forkant leste 3. og 4. klasse bøkene høyt med ulike typer fortellerstemmer. De leste for eksempel som en robot, en astronaut og som en ku. Dette gjorde de for å forberede seg til å lese høyt for 1. og 2. klasse. Etter at bøkene er lest, skal elevene samarbeide og lage en bokrapport og tegne til. De har også lesebingo som de bruker både på skolen og...

Spansk Rap video VG1

Elevene i spansk VG1 laget rap-video på fagdagen, med rim, rytme og intonasjon. De som deltok var: Ida G., Ida B., Maya, Nora, Reka, Isak og Niklas. Elevene presterte godt og hadde det gøy

Halloween 1-4 klasse

Vi har hatt super Halloween feiring i dag i 1-4 klasse. Mange flotte, utkledde elever. Vi hadde 4 stasjoner hvor elevene jobbet aldersblandet med musikk/ dans, spill/matte, Halloween-oppgaver/ norsk og forming hvor de laget flaggermus. Elevene er veldig flinke til å samarbeide og til slutt fikk de en liten hallloween godis også.

Kanariøyene som prosjekt på mellomtrinnet

5., 6. og 7. klasse ved skolen har nå i høst hatt Kanariøyene som prosjekt. Vi har jobbet med temaet i mange fag. Norsk, naturfag, samfunnsfag, kunst og håndverk, engelsk, KRLE og kroppsøving er fagene som har blitt brukt. Vi har blant annet lært om flora (plantelivet), faunaen (dyrelivet), geografi, geologi og historie. Siden Gran Canaria er en vulkansk øy, har vi vært ute på tur og sett på spor...

Tverrfaglig prosjekt 1-2 klasse

1-2 klasse jobber med er tverrfaglig prosjekt i naturfag , KRLE , norsk, kunst & håndverk. Vi skal følge utviklingen til alt som gror/ deilige jord. Elevene skal plante diverse frø. Vi har fått en sommerfugl-plante, hvor vi skal følge med på utviklingen fra larve til sommerfugl. Elevene skal lese/ høre om Den lille larven aldrimett, skrive små observasjoner på hva som skjer når vi sår og det...