Stilling hos oss

Lenker:

Å være lærer på DNSGC

Informasjon angående arbeidsforhold

Vi mottar mange søknader om arbeid ved vår skole. Søknadene blir arkivert og når behovet for lærere er der, søker vi i databasen blant alle som fyller formelle krav. Etter kontakt med søker og referansepersoner, må de som blir tilsatt levere helseattest og politiattest. Ved ansettelser for kommende skoleår forsøker vi å avslutte prosessen før 1. mai slik at nyansatte har minst 3 mnd til 1. august for å ordne med eventuell permisjonssøknad eller oppsigelse av arbeidsforhold.

Skolen har tilnærmet norsk leseplikt og arbeidsdager. Skoleruta er tilpasset norske og spanske helligdager. 17. mai er alltid obligatorisk arbeidsdag

Viktig å få med i en søknad om jobb ved skolen:

Fødselsnummer
Telefonnumre og e-postadresse, slik at søker kan kontaktes i og utenfor arbeidstid
Dersom søkere er ektefeller/ samboere, hvor stor stilling dere minimum må ha
Hvorvidt søker eventuelt er interessert i redusert stilling
Hvilke årstrinn og stillinger søknaden gjelder for

  • Søkers faglige kompetanse
  • Søkers realkompetanse
  • Formell utdanning og eventuell pedagogisk tittel
  • Samlet antall år godkjent lønnsansiennitet
  • Års praksis i skoleverket (husk å angi om det er barne-, ungdoms- eller videregående trinn)
  • Referanser

Andre opplysninger som søker mener er relevante, og som søker mener kan ha betydning for vurderingen ved en ansettelse.

Søknader må sendes til soknad@colegio.no

Søknader sendt til andre epostadresser vil ikke bli behandlet eller besvart.

Hva slags lærere har vi bruk for?

DNSGC er en delvis fådelt skole, og du må være forberedt på å undervise i sammenslåtte trinn. Hvilke trinn som blir sammenslått varierer fra år til år avhengig av elevtall og gruppestørrelser. Vi trenger lærere med pågangsmot, kompetanse, erfaring - og ikke minst fleksibilitet mht å kunne jobbe på flere trinn i vår organisasjon.

Vi ønsker oss både godt erfarne og yngre lærere i skjønn forening, og halvt om halvt med kvinner og menn. Erfaring fra små videregående skoler eller fådelte grunnskoler kan komme godt med på vår skole.

Vi legger vekt på følgende spørsmål:

Fungerer du på en skole der foreldrene betaler en egenandel, og derfor kan være ekstra kravstore til kvaliteten på arbeidet ditt?

Kan du opptre profesjonelt i et miljø der du kan komme til å være omgangsvenn med dine kunder?

Er du flink til å samarbeide og er du lojal mot kollegiet og ledelsen på arbeidsplassen?

Tar du din taushetsplikt på alvor?

Kan du motarbeide sladder og baksnakkelse, som fort oppstår i små miljøer?

Vet du med deg selv at du ikke har rusproblemer, og vil klare å gjøre en fullgod jobb med de fristelser som til enhver tid ligger i et turistmiljø?

Er du et positivt innslag i det sosiale og faglige miljøet på din arbeidsplass?

Har du tenkt grundig gjennom hva det medfører å flytte utenlands, der du ikke har ditt sosiale nettverk/ familie og eventuelt barnepass? Mange opplever at hverdagen merkes enda bedre hos oss, der alt i utgangspunktet er helt nytt.