Søke skoleplass

iSkole søkerportal

For å søke skoleplass må eleven registreres i vårt søkersystem. Når eleven er registrert med navn, fødselsdato og personnummer og epostadresse, vil du få tilsendt et passord på epost.

Bruk elevens personnummer og passord til å logge eleven inn. 

Hvis du er foresatt/forelder som skal søke inn flere barn/elever, må du lage en bruker for hvert barn/elev.

Vår søkerportal

Mulige valgfrie programfag på videregående

Veiledningsvideo for søknad, opprette bruker

Melding om fortsatt skoleplass