Videregående

VGS
Hoppetau
Videregående skole

Colegio Noruego tilbyr videregående skole innen studiespesialiserende utdanningsprogram. Vi har til sammen 90 elevplasser fordelt på tre årstrinn. Vi har mange av de vanligste valfrie programfagene innen realfag og språk/samfunnsfag. Vi satser mest på de tradisjonelle fagene som lett kan kombineres med fag i Norge. Dette for å gjøre det enklere dersom du ønsker å gå bare vg2 eller vg3 her hos oss.

Det å ta ett år hos oss gir følgende fordeler:

  • Trygt og oversiktlig skolemiljø, lett å være ny.
  • Norsk læreplan, norsktalende lærere!
  • Godkjent skoleår uten å ha noen hengefag/privatistløsninger!
  • Skolen kan formidle kontakt med vertsfamilier.
  • Stort og variert fagtilbud innenfor realfag, språk og samfunnsfag.
  • Små faggrupper, høy lærertetthet og svært godt kvalifiserte lærere.
  • Et av verdens sunneste mikroklima – ideelt for deg som lider av astma, allergier, psoriasis, revmatisme eller annen kronisk sykdom. Elever med legeerklæring får stipend.
  • Dysleksivennlig skole.
  • Godkjent norsk skole i utlandet.
  • PS! Til foreldre, dere kan når som helst se på tilstedeværelse/fravær/merknader og prøvekarakterer dersom din ungdom er under 18 år.

Se hvilke valgbare fag du kan velge hos oss neste år under Søke skoleplass. Vi håper selvfølgelig vi får nok søkere til disse fagene.

Lenker: